Вівторок, 2023-01-31, 12:39 PM
Вітаю Вас Гість | RSS

САЙТ ВОЛОДИМИРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сторінка директора

 

 

Володимирівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Володимирівської сільської ради

НАКАЗ

19.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №11

Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2018 році та про завдання на 2019 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», від 15.08.2016 № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України", від 10.11.2016 № 1344 "Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу"; листів Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації» та планом роботи школи на 2018/2019 навчальний рік упродовж минулого року проводилася певна робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму .

У І семестрі 2018/2019 навчального року в школі продовжувалась цілеспрямована робота з попередження всіх видів дитячого травматизму згідно з чинним законодавством. Використовувались бесіди, уроки, екскурсії, виставки робіт, конкурси, практичні заняття, перегляд відео, наочне обладнання: плакати, малюнки, книжки, настільні ігри з безпеки руху – весь доступний в наших умовах арсенал. На кінець І семестру план роботи з охорони життя і здоров¢я учнів виконана повністю. Проведено заплановану кількість бесід з попередження дитячого травматизму, правил дорожнього руху. У школі оформлено куточок з плакатами з безпеки руху, у кабінетах – також куточки, де розміщено допоміжні матеріали. Перед осінніми та зимовими канікулами проводились дні безпеки життєдіяльності учнів.

Вся робота з курсу «Основи здоров'я» фіксується в класних журналах та щоденниках учнів. Бесіди, проведені вихователями ГПД та супроводжуючим вихователем Шевченко Н.Г., теж фіксуються в класних журналах. Батьки перед канікулами під розпис інструктуються про відповідальність за життя і здоров¢я дітей. Для них на батьківських зборах була проведена бесіда «Умови дотримання правил техніки безпеки дітьми вдома». Жоден співробітник школи не стоїть осторонь, всі зацікавлені, щоб школярі виростали фізично здоровими, запобігали травмування протягом всього року.

Традиційними стали Дні здоров¢я «Веселі старти» 1-5 класи, «Козацькі розваги» 7-11 класи.

Щодня проводиться ранкова зарядка для учнів 1- 4 класів та руханки на перервах.

Питання запобігання дитячого травматизму розглядались на засіданнях педагогічної ради школи («Про систему роботи школи з охорони праці і основ безпеки життєдіяльності», жовтень 2018), нарадах при директорові («Про роботу класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу» грудень 2018, батьківських зборах шкільних і класних.

Оновлені були схеми евакуації учнів на випадок пожежі. В шкільній бібліотеці поповнили постійно діючу виставку відповідної літератури. У вересні традиційно була проведена декада «Увага, діти на дорозі!» та декада протипожежної безпеки «Вогонь – друг, вогонь - ворог», а в грудні – тиждень з охорони життя і здоров¢я дітей. Діти зустрілися з психологом, дільничним лікарем.

Велику роботу з охорони здоров¢я і життя дітей та з питань техніки безпеки з учнями проводять класні керівники 1- 11 класів Вони багато уваги приділяють зміцненню здоров¢я учнів, підтримують тісний контакт із батьками та медичними працівниками.

У І семестрі 2018/2019 навчального року травм під час навчально-виховного процесу і поза ним не було, що свідчить про систематичну роботу педпрацівників з дотримання дисципліни на перервах, уроках, під час прогулянок і виконання фізичних вправ.

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дюміній В.В:

Нести персональну відповідальність за несвоєчасність інформування та необ’єктивність розслідування нещасних випадків.

Упродовж 2019 року

Забезпечувати безпечні умови для учасників навчально-виховного процесу.

Упродовж 2019 року

Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

Упродовж 2019 року

Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів та визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками.

Після кожного випадку

упродовж 2019 року

Розробити окремий розділ до плану роботи школи щодо заходів із запобігання нещасним випадкам і створення безпечних умов функціонування навчального закладу.

Травень 2019 року

Забезпечити своєчасне надання повідомлень про нещасні випадки, які сталися з учнями, правильне їх оформлення та проведення всіх необхідних заходів у разі нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу.

Упродовж 2019 року

Забезпечити своєчасне надання повідомлень про наслідки нещасних випадків разом із довідками медичних установ у 2-х екземплярах за підписом директора школи

Негайно після одужання травмованого учня

Забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

Упродовж 2019 року

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

Упродовж 2019 року

2.Заступнику директора з виховної роботи Алексєєвій Н. В.:

2.1.Взяти під особистий контроль проведення декад «Увага, діти на дорозі!», протипожежної безпеки та тижня з охорони життя і здоров¢я дітей.

2.2.Здійснити повторну перевірку наявності схеми безпечного руху учнів 1-10 класів із дому до школи.

До 01.02.2019

Ширше залучати медичних працівників школи до профілактичної роботи серед школярів, посилити роботу з профілактики інфекційних захворювань, пропаганди здорового способу життя.

2.4.Установити суворий контроль за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних норм у шкільній їдальні.

2.5.Активізувати співпрацю з відповідними службами та установами з питань пропаганди здорового способу життя, вивчення та дотримання правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження в екстремальних ситуаціях; залучати фахівців до роботи з батьківською громадськістю.

Упродовж 2019 року

2.6.Посилити контроль за здійсненням чергування вчителів на перервах у їдальні, на спортивному майданчику.

Упродовж 2019 року

3.Класним керівникам і вихователям ГПД постійно

3.1. Проводити спільно роз¢яснювальну роботу, бесіди, заходи з учнями 1-10 класів, їх батьками з профілактики захворювань та дитячого травматизму, про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх із вибухонебезпечними предметами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами.

3.2. У класних журналах регулярно відображати роботу з безпеки життєдіяльності учнів в записах на окремій сторінці;

3.3.Проводити практичні заняття з дітьми з правил дорожнього руху на території біля школи.

Упродовж 2019 року

4.Завідувачу господарством школи Катковському В.В.

4.1. Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні в проведенні навчально-виховного процесу.

Упродовж 2019 року

4.2.Здійснювати систематичний контроль за станом навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників.

Упродовж 2019 року

4.3.Оновлювати наочність, поповнювати фонд шкільної бібліотеки, сайт школи матеріалами з питань охорони життя і здоров`я учнів, пропаганди здорового способу життя.

Упродовж 2019 року

5. Відповідальному за інформаційне наповнення шкільного сайту Димніч Л.М. розмістити даний наказ на школи.

До 20.01.2019

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор закладу                                                      Орлова Л.Ф.

 

                   


*    *    *

 

27.03.2018 р. відбулося засідання атестаційної комісії Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та засідання педагогічної ради. У 2017-2018 навчальному році атестацію проходили такі педпрацівники:

- учитель математики Гіль Лідія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «старший учитель»;

- учитель історії, правознавства, образотворчого мистецтва Літвіненко Капітоліна Олегівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

- вихователь ДНЗ «Світлячок» Білецька Тетяна Володимирівна

 

       

 

*    *    *


Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

НАКАЗ

 

29.10.2017                                          196(а)

 

 

Про підсумки роботи з обліку

продовження навчання та

працевлаштування випускників

9-х, 11-х класів 2017 року

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Департаменту освіти від 02.04.2014 № 55 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів » та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти адміністрацією школи був проведений збір та аналіз інформації про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2017 року.

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів відповідальною за роботу з обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Дюміну В.В.. У 2017 році зі школи вибуло 27 випускники (15 осіб з 11-го класу, 12 осіб з 9-го класу). Із 25 випускників 9 – го класу продовжили навчання всі 100% Більшість випускників дев’ятого класу (13 учнів, що складає 52%) залишилась у школі. Семеро випускників продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ ступенів. 5 учнів продовжують навчання у ПТНЗ. Всі випускники надали довідки з місця навчання.

Випускники 11 класу продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів (7/47% осіб), у коледжах(3 особи/20%) та у ПТНЗ (4 особи/27%). І 1 випускник працевлаштований. Стан роботи з обліку працевлаштування випускників аналізувався на нараді при директорові (протокол від 29.08.2017) та педагогічній раді (протокол від 29.10.2017 №2).

У 2017 році випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, була 1 випускниця 9 класу – Садиченко Ганна, яка продовжила навчання у 10 класі..

У ході роботи над обліком продовження навчання і працевлаштування випускників у школі розбіжностей у статистичній звітності не було допущено.

 

Випускників, які не працюють і не навчаються після закінчення 11-го класу у 2017 році по школі немає.

Враховуючи вищевикладене,

НАКАЗУЮ:

 

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дюміній В.В.:

 

1.1. Надати попередню інформацію про облік навчання і працевлаштування випускників 9-х та 11(12)-х класів за встановленою формою

До 03.12.2017

1.2. Подати на затвердження проект наказу «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2018 року».

До 08.05.2018

1.3. Взяти участь у батьківських зборах 9 класу з метою роз’яснення батькам обов’язковості здобуття випускниками повної загальної середньої освіти та бесіди щодо продовження їх навчання на базі нашої школи.

Грудень 2017 року

1.4. Вжити заходів щодо проведення планомірної та постійної роботи з профорієнтації випускників.

Протягом 2017/2018 навчального року

2. Класному керівнику 9 класу Гілю С.С. проводити системну роботу щодо залучення випускників 9-го класу до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти та таким чином збереження контингенту учнів школи.

Протягом 2017/2018 навчального року

3. Відповідальній за наповнення шкільного сайту Умрихіну М.В. розмістити цей наказ на сайті школи.

У день підписання наказу

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи / Л.Ф.Орлова/

                     


 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2023
Зробити безкоштовний сайт з uCoz